$nbsp;

grafika

W ankiecie wzięło udział 372 respondentów wśród których 57,3% osób zaznaczyło, że są zatrudnieni w firmach typu CRO. W trzeciej części naszego cyklu artykułów „Wynagrodzenia branży badań klinicznych w 2021r.” przedstawiamy wyniki zebrane od pracowników zatrudnionych w firmach CRO.

Zdecydowana większość respondentów aż 97,2% jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z których 77,5% ma umowę o pracę na czas nieokreślony, 19,7% umowę o pracę na czas określony, tylko 2,3% osób zaznaczyło, że są samozatrudnionymi.

Większość ankietowanych 81,2% uważa aktualną formę zatrudnienia odpowiednią do swoich oczekiwań, tylko 6,6% ankietowanych planuje zmienić swoją formę zatrudnienia na inną oraz 12,2% osób uważa, że aktualna forma zatrudnienia jest niezadowalająca, ale nie planują żadnych zmian w ciągu nadchodzącego półrocza.

Clinical Trial Administrator
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Administrator
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(2-4 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(4+ lat doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

4500

5400

6080

10000

12000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

9200

8600

16000

19000

21000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

6250

6500

12000

15000

16250

 

In-house CRA
(0-2 lata doświadczenia)

In-house CRA
(2-4+ lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Line Manager
(0-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

7000

13800

16000

22800

20000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

10500

19700

27000

23000

27000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

9000

16750

19450

23000

22875

 

Project Manager
(0-4+ lata doświadczenia)

Contract Specialist / Contract Negotiator
(0-4+ lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Specialist
(0-2 lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Specialist
(2-4+ lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

12000

7000

7200

9200

9400

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

33000

17500

15500

15400

22000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

21000

15500

9800

13350

15500

 

Pharmacovigilance Assistant
(0-2 lata doświadczenia)

Pharmacovigilance Specialist
(0-2 lata doświadczenia)

Data Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

5000

6500

5500

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

5500

7300

9600

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

5250

6900

6995

Clinical Trial Administrator
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Administrator
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(2-4 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(4+ lat doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

4500

5400

6080

10000

12000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

9200

8600

16000

19000

21000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

6250

6500

12000

15000

16250

 

In-house CRA
(0-2 lata doświadczenia)

In-house CRA
(2-4+ lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Line Manager
(0-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

7000

13800

16000

22800

20000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

10500

19700

27000

23000

27000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

9000

16750

19450

23000

22875

 

Project Manager
(0-4+ lata doświadczenia)

Contract Specialist / Contract Negotiator
(0-4+ lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Specialist
(0-2 lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Specialist
(2-4+ lata doświadczenia)

Start-up & Regulatory Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

12000

7000

7200

9200

9400

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

33000

17500

15500

15400

22000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

21000

15500

9800

13350

15500

 

Pharmacovigilance Assistant
(0-2 lata doświadczenia)

Pharmacovigilance Specialist
(0-2 lata doświadczenia)

Data Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

5000

6500

5500

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

5500

7300

9600

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

5250

6900

6995

Wszystkie wynagrodzenia zostały podane w PLN brutto

48,8% respondentów zaznaczyło, że zakres wykonywanych obowiązków jest odpowiedni do otrzymywanego przez nich wynagrodzenia, ale aż 27,7% ankietowanych uważa, że wykracza poza zakres obowiązków za który otrzymują wynagrodzenie, dodatkowo 23,5% ankietowanych ma trudności z udzieleniem odpowiedzi. W konsekwencji, aż 50,5% respondentów planuje renegocjować swoje wynagrodzenie w ciągu nadchodzących 6 miesięcy. 38,3% ankietowanych uważa, że otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie, dlatego nie planują żadnych renegocjacji. Tylko 11,2% ankietowanych dokonało próby renegocjacji w ostatnim czasie, jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem.

Spośród wszystkich ankietowanych pracujących w firmach CRO tylko 47,4% respondentów jest otwartych na zmianę swojego pracodawcy w ciągu najbliższego półrocza, jednak aż 52,6% nie planuje zmieniać firmy.

W przedstawionych wynikach widzimy, że pracownicy zatrudnieni firmach typu CRO mają stabilną formę zatrudnienia - zdecydowana większość posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Prawie połowa respondentów jest przekonana, że zakres wykonywanych przez nich obowiązków jest optymalny względem otrzymywanego wynagrodzenia. Aż 75,1% ankietowanych jest zadowolonych z aktualnego miejsca zatrudnienia, co ma również odzwierciedlenie w pytaniu o work-life balance, gdzie aż 57,3% osób oceniło jako dobry (4), bądź bardzo dobry (5).

article prev
Poprzedni

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję