$nbsp;

grafika

Przedstawienie wyników ankiety „Anonimowa ankieta zarobków branży badań klinicznych w Polsce za 2021r.”

W ankiecie wzięło udział 372 respondentów wśród których 20,4% osób zaznaczyło, że są zatrudnieni w firmie sponsora. W drugiej części naszego cyklu artykułów „Wynagrodzenia branży badań klinicznych w 2021r.” przedstawiamy wyniki zebrane od pracowników zatrudnionych w firmie sponsora.

Wszyscy respondenci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z których 78,9% ma umowę o pracę na czas nieokreślony i jedynie 21,1% posiada umowę o pracę na czas określony. Zdecydowana większość ankietowanych 90,8% uważa aktualną formę zatrudnienia odpowiednią do swoich oczekiwań, tylko 5,3% ankietowanych planuje zmienić swoją formę zatrudnienia na inną.

Clinical Trial Administrator (Project Assistant)
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Administrator (Project Assistant)
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(4+ lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

5000

7200

7000

10500

8000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

9000

13000

13100

19500

20000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

6300

9000

11780

18000

14000

Clinical Trial Administrator (Project Assistant)
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Trial Administrator (Project Assistant)
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Research Associate
(4+ lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

5000

7200

7000

10500

8000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

9000

13000

13100

19500

20000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

6300

9000

11780

18000

14000

 

Clinical Trial Manager
(2-4 lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(4+ lata doświadczenia)

Project Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Project Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Contract Specialist / Contract Negotiator
(2-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

12000

18000

9200

12500

12000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

21000

27650

19300

37000

12500

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

16500

25000

12300

26500

12250

Clinical Trial Manager
(2-4 lata doświadczenia)

Clinical Trial Manager
(4+ lata doświadczenia)

Project Manager
(0-2 lata doświadczenia)

Project Manager
(2-4+ lata doświadczenia)

Contract Specialist / Contract Negotiator
(2-4+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

12000

18000

9200

12500

12000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

21000

27650

19300

37000

12500

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

16500

25000

12300

26500

12250

Wszystkie wynagrodzenia zostały podane w PLN brutto

 

46,1% respondentów zaznaczyło, że zakres wykonywanych obowiązków jest odpowiedni do otrzymywanego przez nich wynagrodzenia, ale aż 35,5% ankietowanych uważa, że zakres obowiązków wykracza poza zakres obowiązków za który otrzymują wynagrodzenie, dodatkowo 18,4% ankietowanych ma trudności z udzieleniem odpowiedzi. W konsekwencji aż 46,7% respondentów planuje renegocjować swoje wynagrodzenie w ciągu nadchodzących 6 miesięcy. 41,3% ankietowanych uważa, że otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie, dlatego nie planują renegocjować wynagrodzenia. Tylko 12% ankietowanych dokonało próby renegocjacji w ostatnim czasie, jednak te próby zakończyły się niepowodzeniem.

Spośród wszystkich ankietowanych pracujących w firmach sponsorów 53,9% respondentów jest otwarta na zmianę swojego pracodawcy w ciągu najbliższego półrocza i 41,9% nie planuje zmieniać firmy.

W przedstawionych wynikach widzimy, że pracownicy zatrudnieni u sponsorów mają stabilną formę zatrudnienia - zdecydowana większość posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Prawie połowa respondentów jest przekonana, że zakres wykonywanych przez nich obowiązków jest optymalny względem otrzymywanego wynagrodzenia. Tym samym, możemy wywnioskować, że praca u sponsorów jest dobrym miejscem pracy, co ma również przełożenie na odpowiedzi w pytaniu o work-life balance, gdzie aż 54% osób oceniło ją na dobrze (4), bądź bardzo dobrze (5). Do przemyślenia pozostawiamy informacje dotyczące częściowego niezadowolenia pracowników swoim wynagrodzeniem oraz ich otwartością na zmianę firmy.

article next
Następny
article prev
Poprzedni

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję