$nbsp;

grafika

INNOWACJE w terapii ASD

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. Autism spectrum disorder, ASD) – obejmują grupę zaburzeń neurorozwojowych o odmiennych mechanizmach i przyczynach, charakteryzujących się: zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, problemami z interakcją społeczną w różnych warunkach oraz występowaniem specyficznych, stereotypowych zachowań. Objawy pojawiają się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, zwykle w ciągu pierwszych 2 lat życia i wskazują, że osoba potrzebuje wsparcia w codziennym życiu.

Zasadniczo w psychiatrii stosowane są dwie klasyfikacje pozwalające na określenie rodzaju występujących zaburzeń rozwoju według wyznaczonych kryteriów, ale choć opisują one podobne problemy zdrowotne, to ostatecznie nieco odmiennie je kategoryzują. W Polsce lekarze korzystają z klasyfikacji opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia zw. ICD-10 (obecnie obowiązuje wersja 10.), według której autyzm zaliczany jest do kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych (F84) i obejmuje kilka różnych problemów:

  • autyzm dziecięcy (F 84.0)
  • autyzm atypowy (F 84.1)
  • zespół Retta (F 84.2)
  • dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (F 84.3)
  • zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi (F 84.4)
  • zespół Aspergera (F 84.5)
  • inne całościowe zaburzenia rozwojowe (F 84.8)
  • całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone (F 84.9)

Druga klasyfikacja, przygotowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zw. DSM-V (obecnie obowiązuje wersja V), przestaje wyróżniać poszczególne rodzaje autyzmu preferując zastąpienie ich terminem: zaburzenia ze spektrum autyzmu (299.00). W tej klasyfikacji większy nacisk, niż na formę autyzmu, kładziony jest na intensywność występujących odchyleń.

Epidemiologia - Z badań statystycznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że częstotliwość występowania ASD wynosi 1:68, przy czym stosunek chłopców do dziewczynek wynosi 4,5:1. Natomiast dane otrzymane w badaniach na europejskiej populacji wykazują, że stosunek dzieci, u których występuje ASD do dzieci zdrowych wynosi 1:150. Według jeszcze innych danych ok. 1% dzieci jest objętych tym zaburzeniem rozwoju.

Przyczyny - Etiologia powstawania autyzmu nie została jeszcze do końca poznana. Prawdopodobnie u podłoża zaburzeń ze spektrum autyzmu leżą różnego rodzaju aspekty genetyczne i środowiskowe, jak również defekty neurologiczne o dotychczas nieznanym pochodzeniu i wpływie.

TERAPIA

Psychoterapia - Do najczęściej zalecanych typów terapii o udowodnionej skuteczności zaliczane są: psychoterapia behawioralna, poznawcza oraz poznawczo-behawioralna mające na celu regularne kontakty pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, służące poprawie zdrowia i funkcjonowania pacjenta.

Terapia farmakologiczna – W chwili obecnej nie ma żadnego leku zarejestrowanego do stosowania w ASD, niemniej jednak prowadzone są badania kliniczne w tym wskazaniu. W celu przystąpienia do zastosowania terapii farmakologicznej należy dodatkowo rozpoznać ewentualne schorzenia współistniejące z ASD. Pozwoli to na identyfikowanie i dobranie odpowiedniego leczenia objawowego, jak również na staranne monitorowanie terapii. Niezbędna jest obserwacja i kontrola przebiegu rozwoju dziecka, jego zmieniających się potrzeb i pojawiania się dodatkowych problemów zdrowotnych.

Innowacyjne projekty badawcze:

Innowacyjne projekty badawcze pozwalają na pełną diagnostykę dziecka pod względem występowania ASD oraz chorób współistniejących, ciągłe monitorowanie dotychczasowego leczenia oraz, co najważniejsze, zapewnienie dostępu do innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Obecnie w Polsce prowadzony jest nabór do dwóch projektów badawczych ukierunkowanych na dzieci i młodzież z ASD w wieku 2-7 lat oraz 7-18 lat. Podstawowe informacje na temat wspomnianych badań klinicznych oraz lokalizacje ośrodków badawczych mogą znaleźć Państwo na stronie clinicaltrials.gov

Pod linkiem zamieszczonym poniżej znajdą Państwo wszystkie projekty badawcze prowadzone na terenie Polski u dzieci i młodzieży z ASD. Otwierając poszczególny projekt na zakładce „Contacts” and „Locations”, a następnie rozwijając „Show 40 Study Locations” znajdą Państwo nazwy i lokalizacje ośrodków badawczych:

Link do innowacyjnych projektów badawczych – kliknij tutaj

article next
Następny
article prev
Poprzedni

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję