Prawa uczestnika badania klinicznego

Udział w badaniu jest dobrowolny

Uczestnik badania klinicznego powinien mieć wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z Informacją dla Pacjenta oraz Formularzem Świadomej Zgody. W razie jakichkolwiek wątpliwości uczestnik ma prawo do zadawania pytań lekarzowi prowadzącemu badanie.

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu

Rezygnacja z badania może nastąpić w dowolnym momencie trwania badania bez podawania przyczyny. Jednocześnie uczestnik w związku z rezygnacją nie traci prawa do standardowej opieki medycznej.

Prawo do ochrony danych osobowych

Uczestnik przed przystąpieniem do udziału w badaniu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją badania. Jednakże, przez cały okres trwania badania przysługuje mu prawo do aktualizacji jego danych.

Prawo do informacji

Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji od lekarza prowadzącego na temat swojego stanu zdrowia na każdym etapie badania klinicznego. Ponadto, uczestnik ma prawo do wglądu do swoich wyników badań prowadzonych na bieżąco w trakcie trwania badania, a także może wystąpić z prośbą o udostępnienie kopii wyników badań.

Uczestnik powinien być poinformowany w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nowych informacji na temat stosowanego leczenia lub stosowanej interwencji w badaniu, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję o udziale w badaniu.

Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny

Uczestnik nie jest zobowiązany do pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z procedurami badania. W żadnym przypadku nie może finansować leczenia bądź wykonywanych badań. Ponadto, uczestnik ma prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w badaniu np. zwrot za dojazdy.

Prawo do odszkodowania

Każdemu uczestnikowi badania klinicznego przysługuje prawo do odszkodowania. W przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta powstałego w związku z udziałem w badaniu klinicznym uczestnikowi przysługuje odpowiednie odszkodowanie. Wymóg ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję