$nbsp;

grafika

Przedstawienie wyników ankiety „Anonimowa ankieta zarobków branży badań klinicznych w Polsce za 2021r.”

W ankiecie wzięło udział 372 respondentów wśród których 22,3% osób zaznaczyło, że są zatrudnieni w ośrodku badań klinicznych. Jest to dość liczna grupa pracowników, którzy pełnią kluczową rolę w prowadzeniu badań klinicznych. W pierwszej części naszego cyklu artykułów „Wynagrodzenia branży badań klinicznych w 2021r.” przedstawione zostaną wyniki zebrane od pracowników zatrudnionych w ośrodkach badań klinicznych.

Zdecydowana większość respondentów jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę 77,1%, z których 55,4% ma umowę o pracę na czas nieokreślony, a 21,7% umowę o pracę na czas określony. Tylko 12% ankietowanych jest zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz 10,8% posiada własną działalność gospodarczą. Jednocześnie 69,9% ankietowanych uważa aktualną formę zatrudnienia odpowiednią do swoich oczekiwań, tylko 16,9% ankietowanych planuje zmienić swoją formę zatrudnienia na inną.

Clinical Site Coordinator
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Site Coordinator
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Site Manager
(2+ lata doświadczenia)

Study Nurse
(0-2+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

3000

3500

5300

5000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

8500

9500

25000

8000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

4440

5300

11000

6200

Clinical Site Coordinator
(0-2 lata doświadczenia)

Clinical Site Coordinator
(2+ lata doświadczenia)

Clinical Site Manager
(2+ lata doświadczenia)

Study Nurse
(0-2+ lata doświadczenia)

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

Wynagrodzenie min.

3000

3500

5300

5000

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

Wynagrodzenie max.

8500

9500

25000

8000

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

Wynagrodzenie mediana

4440

5300

11000

6200

Wszystkie wynagrodzenia zostały podane w PLN brutto

 

18,1% respondentów zaznaczyło, że zakres wykonywanych w obowiązków jest odpowiedni do otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Jednakże, aż 72,3% ankietowanych uważa, że zakres obowiązków wykracza poza zakres obowiązków za który otrzymują wynagrodzenie. Wskazywało by to na niepokojące niezadowolenie pracowników z otrzymywanego wynagrodzenia.  W konsekwencji, aż 50,6% respondentów planuje renegocjować swoje wynagrodzenie w ciągu nadchodzących 6 miesięcy. 32,5% ankietowanych dokonało próby renegocjacji w ostatnim czasie, jednak te próby zakończyły się niepowodzeniem. 

Spośród wszystkich ankietowanych pracujących w ośrodkach badań klinicznych zdecydowana większość, czyli 77,1% respondentów jest otwarta na zmianę swojego pracodawcy w ciągu najbliższego półrocza i tylko 22,9% nie planuje zmieniać firmy.

Zachęcamy do wyciągnięcia wniosków z wyżej opisanych wyników przez wszystkie strony mogące mieć realny wpływ na zwiększenie zadowolenia z pracy w ośrodkach badań klinicznych. Jak wiadomo, wynagrodzenie stanowi jedną ze składowych wpływających na satysfakcję pracownika, być może warto przeanalizować  i ulepszyć również inne aspekty zatrudnienia. 

article next
Następny
article prev
Poprzedni

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności oraz politykę cookies aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję